Tyskland / Germany “Dampfspetakel” 2014

Resultatet af en 5 dage lang tur sammen med Steen Cavour Nielsen, Christian Cederberg og Peter Wiese til Rheinland-Pfalz, hvor der var et plandamparrangement. Foruden de forskellige damplokomotiver kom der også lidt billeder af den daglige drift i kassen.

The result af a five day trip together with Steen Cavour Nielsen, Christian Cederberg and Peter Wiese to Rheinland-Pfalz in Germnany, where there was an arrangement with stemlocomotives. Not only the steamlocomotives were photographed, but also the ordinary trains as well.