USA 2013

Jeg var på en tur til USA i september og oktober 2013 sammen med det “sædvanlige hold” bestående af Peter Wiese, Steen Cavour og Christian Cederberg. Vores udgangs- og slutpunkt var Denver, CO. På den over 4000 miles og tre uger lange køretur i den lejede Nissan Xterra (med en 4,0 liters V6) nåede vi staterne, CO, NM, TX, OK og WY.

I was at a trip to USA in september and october 2013 together with the “usual team”; Peter Wiese, Steen Cavour and Christian Cederberg. Our starting- and endpoint was Denver, CO. At our over 4000 mile and three week long trip in the rented Nissan Xterra (with a 4,0 litre V6) we visited CO, NM, TX, OK and WY.