Copyright

Billederne på www.diesellokomotiv.dk er beskyttet i henhold til Lov om ophavsret jfr. LBK nr. 710 af 30.06.2004. Det vil sige, at billederne ikke må bruges i erhvervsmæssig øjemed uden der er truffet forudgående aftale herom. Ej heller må billederne vises på andre hjemmesider med mindre der er givet særskilt tilladelse hertil. Forespørgsler om billedeanvendelse skal rettes til kontakt@diesellokomotiv.dk

Du må dog godt anvende billederne på din egen computer (som baggrundsbillede f.eks.).